O Grand Opening

Slavnostní ceremoniál GRAND OPENING NEW ESSENS se uskutečnil k oslavě ukončení dostavby zcela nové moderní centrály ESSENS EUROPE, na niž je naše společnost neskutečně hrdá, neboť celosvětově platí, že pouze 10 % multilevelových společností sídlí ve vlastních prostorách. Společnost ESSENS toto dokázala za necelých pět let své existence, a to především zásluhou všech členů Klubu ESSENS, kteří si zamilovali naše produkty nejvyšších kvalit a s hrdostí je distribuují napříč Evropou i za jejími hranicemi.
Stavba byla zahájena v listopadu 2014, v prosinci 2015 došlo k její kolaudaci a ihned na začátku ledna 2016 došlo ke stěhování z dosavadních a již zcela nevyhovujících prostor.
Celý areál má výměru 5 400 m2, z čehož je 1 450 m2 zastavěno a administrativní část budovy disponuje plochou 1 200 m2. Skladové prostory se svými 850 m2 disponují kapacitou přes 615 paletových míst, z nichž je trvale obsazeno přibližně 90 %. Díky zabudovaným vodícím linkám, které slouží jako indukční vedení pro moderní manipulační techniku, je zajištěna bezpečnost práce a přesnost požadované činnosti, protože zakladač se mezi úzkými regály nevychýlí do boku, ale je mu umožněna pouze jízda vpřed a vzad. Díky této nejmodernější technologii bylo možné využít prostory skladu na maximum.
Na celou stavbu bylo dovezeno 753 nákladních vozů stavebního materiálu, bylo použito 280 m3 betonu, ve stavebním deníku bylo popsáno 600 stran a stavbyvedoucí Martin Šafránek na stavbě strávil celkem 3 600 hodin.
Budova disponuje také dvěma školícími místnostmi, které je v případě potřeby možné díky mobilní panelové stěně proměnit v obrovský přednáškový sál s kapacitou až 120 míst. Celá budova je vybavena úsporným osvětlením za pomocí LED diod, a to včetně speciálních světel, které osvětlují unikátní květinovou stěnu rozpínající se na 100 m2 podél lomenicového schodiště. Jde o živé hydroponní rostliny, kterých se ve speciálních kapsách nachází přes 3 800 a které jsou pravidelně 2x denně zalévány automatizovaným systémem napojeným na počítač. Na počítač jsou napojena také veškerá bezpečnostní čidla, kterých se v budově nachází přes 180 a mezi něž patří protipožární čidla, docházkový systém zaměstnanců i vstupní systém do jednotlivých místností, který je unikátní pro každého zaměstnance.
Data ze všech čidel jsou společně s daty z bezpečnostních kamer, kterých je v areálu celkem 16, ukládána na hlavní i záložní server, který se nachází přímo v areálu firmy a je vytvořen nejmodernější dostupnou technologií. Na tomto výkonném serveru jsou bezpečně uložena veškerá data ESSENS ze všech poboček po celém světě.
Věříme, že všichni byli s průběhem akce spokojeni, dověděli se mnoho nových a užitečných informací jak o centrále ESSENS EUROPE, tak i na přednáškách PharmDr. Milana Krajíčka. Společně se pobavili u výborného jídla a pití při poslechu živé hudby, která celou akci po celý čas provázela.
Doufáme, že všichni zúčastnění dojeli do svých domovů v pořádku a s pocitem nepromarněné soboty a s hrdostí, že i oni jsou součástí něčeho tak úžasného, jako je ESSENS.
Závěrem bychom chtěli všem, kteří se osobně přijeli na naše nové sídlo a centrálu ESSENS podívat, poděkovat za účast i za vytvoření velmi příjemné, přátelské a pohodové atmosféry, která se linula celým dnem.
Velké díky!