O Grand Opening

Slávnostný ceremoniál GRAND OPENING NEW ESSENS sa uskutočnil pri príležitosti osláv ukončenia dostavby úplne novej modernej centrály ESSENS EUROPE, na ktorú je naša spoločnosť neskutočne hrdá, pretože celosvetovo platí, že len 10 % multilevelových spoločností sídli vo vlastných priestoroch. Spoločnosť ESSENS toto dokázala za necelých päť rokov svojej existencie, a to predovšetkým zásluhou všetkých členov Klubu ESSENS, ktorí si zamilovali naše produkty najvyšších kvalít a s hrdosťou ich distribuujú naprieč Európou i za jej hranicami.
Stavba bola zahájená v novembri 2014, v decembri 2015 došlo k jej začiatku januára 2016 došlo k sťahovaniu z vtedajších priestorov, ktoré boli
Celý areál má výmeru 5 400 m2, z ktorých je 1 450 m2 zastavaných a administratívna budova disponuje plochou 1 200 m2. Skladové priestory so svojimi 850 m2 disponujú kapacitou cez 615 paletových miest, z ktorých je trvalo obsadených približne 90 %. Vďaka zabudovaným vodiacim linkám, ktoré slúžia ako indukčné vedenie pre modernú manipulačnú techniku, je zaistená bezpečnosť práce a presnosť požadovanej činnosti, pretože zakladač sa medzi úzkymi regálmi nevychýli do strany, ale je mu umožnená len jazda dopredu a dozadu. Vďaka tejto najmodernejšej technológii bolo možné využiť priestory skladu na maximum.
Na celú stavbu bolo dovezených 753 nákladných áut stavebného materiálu, bolo použitých 280 m3 betónu, v stavebnom denníku bolo popísaných 600 strán a vedúci stavby, pán Martin Šafránek strávil na stavbe celkom 3 600.
Budova disponuje taktiež dvomi školiacimi miestnosťami, ktoré sa dajú vďaka mobilným panelovým stenám premeniť na obrovskú prednáškovú sálu s kapacitou až 120 miest. Celá budova je vybavená úsporným osvetlením pomocou LED diód, a to vrátane špeciálnych svetiel, ktoré osvetľujú unikátnu kvetinovú stenu rozpínajúcu sa na 100 m2 pozdĺž lomenicového schodiska. Ide o živé hydropónne rastliny, ktorých sa v špeciálnych vreckách nachádza cez 3 800 a ktoré sú pravidelne 2x denne zalievané automatizovaným systémom napojeným na počítač. Na počítač sú napojené aj všetky bezpečnostné čidlá, ktorých sa v budove nachádza cez 180 a medzi ktoré patria protipožiarne čidlá, dochádzkový systém zamestnancov i vstupný systém do jednotlivých miestností, ktorý je unikátny pre každého zamestnanca. Dáta zo všetkých čidiel sú spoločne s dátami z bezpečnostných kamier, ktorých je v areáli celkom 16, ukladané na hlavný i záložný server, ktorý sa nachádza priamo v areáli firmy a je vytvorený najmodernejšou dostupnou technológiou. Na tomto výkonnom serveri sú bezpečne uložené všetky dáta ESSENS zo všetkých pobočiek po celom svete.
Veríme, že všetci boli s priebehom akcie spokojní, dozvedeli sa mnoho nových a ako o centrále ESSENS EUROPE, tak i na prednáškach pána PharmDr. Krajíčka, spoločne sa zabavili pri výbornom jedle a pití a počúvaní živej hudby, ktorá akciu po celý čas sprevádzala.
Dúfame, že všetci zúčastnení prišli do svojich domovov v poriadku, s pocitom nepremárnenej soboty a s hrdosťou, že i oni sú súčasťou niečoho tak úžasného,
Na záver by sme chceli všetkým, ktorí sa osobne prišli na naše nové sídlo a centrálu ESSENS poďakovať za účasť i za vytvorenie veľmi príjemnej, priateľskej a pohodovej atmosféry, ktorá bola počas celého dňa.
Veľké ďakujeme!