Socha

V deň konania akcie GRAND OPENING NEW ESSENS prebehlo premeranie a zaevidovanie do Českej databanky rekordov v súčasnej chvíli najvyššej a zároveň najväčšej sochy z piesku v strednej Európe. Tohto významného aktu sa ujal komisár z agentúry Dobrý deň, ktorá má ako jediná v ČR oprávnenie k zápisom do Českej knihy rekordov.
Najvyššia a zároveň taktiež najväčšia socha z piesku má výšku 565 cm a prekonala doteraz široko ďaleko všetky doterajšie rekordy. Socha s názvom „BIG FLACON“ bola postavená v priebehu neuveriteľných 28 dní, a to 80 členným realizačným tímom, ktorý sa podieľal na vytvorení už 8 rekordov v ČR i v ďalších európskych krajinách. K postaveniu rekordnej pieskovej sochy bolo potrebných 150 ton prírodného sypkého piesku. Výsledné vytesanie detailov celého diela trvalo sochárom len 5 dní usilovnej práce. „Bola to najťažšia a najkomplikovanejšia socha v našej histórii, pretože ide o niekoľkometrové zvislé steny, ktoré sú vytvorené zo sypkého piesku bez akejkoľvek vnútornej výstuhy či inej opory, to bolo na tejto soche skutočne najťažšie, bolo to ešte ťažšie než samotná výstavba obrej výšky sochy“, povedala Ing. Martina Homolová z realizačného tímu, ktorá navyše dodala: „Mesto Brno sa môže pýšiť rekordnou sochou z piesku, výnimočnou umeleckou dominantou, ktorá je skutočnou raritou pre celú strednú Európu.“ Zaujímavosťou je isto fakt, že socha v nezmenenom stave vydrží po celý rok 2016 a verejnosti bude prístupná úplne bezplatne.